Tento kurz sa už odohral.

Hodnotenie podriadených

O kurze

Absolventi sa zdokonalia v hodnotení podriadených. Budú poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií pri medziľudskej komunikácií, spoznajú kritériá a filozofiu hodnotenia. Spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení hodnotiaceho pohovoru a dokážu využiť hodnotenia ako jeden z nástrojov vedenia podriadených. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.
access_time Dĺžka: 16 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Žilina
people_outline Počet miest: 12
event_note Začiatok kurzu: 21.01.2020 07:30
event_note Koniec kurzu: 22.01.2020 15:30

Osnova kurzu

check význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
check význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
check zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
check štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru – príprava, hodnotiaci pohovor, po hodnotiacom pohovore
check zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
check posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
check identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
check ťažké situácie pri hodnotení a ich zvládanie
check praktický nácvik vedenia hodnotiacich rozhovorov
check typológia osobnosti

Lektor je Martin Migát

>

Pracujem ako lektor od roku 2008. Profesionálne sa venujem koučingu a personalistike od roku 2005. Pôsobil som viac ako 15 rokov v obchodných a farmaceutických spoločnostiach na obchodných pozíciách, v strednom a vrcholovom manažmente. Počas tréningov a školení v spolupráci s účastníkmi využívam poznatky z praxe a minimalizujem teóriu.

Pre koho je kurz určený?

Pracovníci v riadiacom postavení – vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri.

Miesto konania

Žilina, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007