Tento kurz sa už odohral.

NAKUPUJETE LACNO ALEBO EFEKTÍVNE?

O kurze

Je váš cieľ nakupovať kvalitne, rýchlo a lacno? Na príkladoch z praxe našich klientov ukážeme ako sa vyhnúť 10-tim (ne-)smrteľným chybám pri nákupe. Ukážeme praktické využitie metodiky * TCO (Total Costs of Ownership = celkových nákladov počas doby životnosti), * TRILEMA (súčasne platia vždy iba dve z troch podmienok: ak rýchlo a kvalitne, nie lacno; ak lacno a rýchlo, nie kvalitne, ak kvalitne a rýchlo, nie lacno) * 5P (price, place, people, product, promotion) * DIAGNOSTIKA (portfólia produktov a dodávateľov, trhu, sezónnosti) pri efektívnom (nie vždy najlacnejšom) nakupovaní.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Mix
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 10
event_note Začiatok kurzu: 14.01.2020 08:30
event_note Koniec kurzu: 14.01.2020 16:30

Osnova kurzu

check ČO NAKUPOVAŤ
check OD KOHO NAKUPOVAŤ
check AKO NAKUPOVAŤ
check AKO ZÍSKAVAŤ INFORMÁCIE
check AKO PREDCHÁDZAŤ NEDOROZUMENIAM
check ...A MOŽNO NIEČO NAVIAC

Lektor je Peter Andrišin

>

externý finančný riaditeľ pre malé a stredné firmy a expert na legálnu optimalizáciu; okrem 24 rokov tej istej manželke sa venuje finančnému riadeniu firiem za účelom ich rozvoja a etického podnikania; zameriava sa predovšetkým, no nielen, na zavedenie a rozvoj nových interných procesov, ich štandardizáciu a optimalizáciu s cieľom uľahčiť rozvoj firiem. pôsobí ako Senior Industry Advisor pre Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD) na projektoch v Bielorusku, Kazachstane a Azerbajdžane. Jeho cieľ je splnenie očakávaní zákazníkov a dosiahnutie cieľov, nie byť u nich obľúbený.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený všetkým riadiacim pracovníkom vo firme. Nákupca je len "pianista, ktorý hrá podľa nôt, ktoré mu dajú". Nákupca nakupuje to, čo si riadiaci pracovníci objednávajú. Preto je pre týchto pracovníkov vhodné poznať princípy správneho stanovenia celkových nákladov, nielen nízkej nákupnej ceny vybraných produktov a služieb.

Miesto konania

Astrová 16639/2A, 821 01 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007