Ekonomika a financie

Ekonomické a finančné kurzy sú zamerané na finančný manažment, účtovníctvo, cenotvorbu, riadenie pracovného kapitálu a analýzu konkurencie a trhu. Na kurzoch vedených odborníkmi s ekonomickou praxou sa naučíte definovať KPI, vyhotoviť finančnú analýzu a efektívne spravovať firemné financie.