Soft Skill School - Ja a tí ostatní

O kurze

Soft skill School je jedinečný mimoškolský rozvojový program pre deti vo veku od 10 do 15 rokov, ktorý vznikol ako reakcia na špecifické výzvy, s ktorými sa zamestnanci stretávajú, a to v tej najdôležitejšej role, ktorú zohrávajú - v role rodiča. Program Soft skill School je zameraný na rozvoj mäkkých zručností, ktoré sú potrebné na nadobudnutie zdravého sebavedomia a sebadôvery, rešpektu k druhým, psychickej odolnosti, zodpovednosti a pocitu spolupatričnosti nielen vo svojom kolektíve, ale i v celej komunite. Cieľom programu je pomôcť deťom pomocou starostlivo vybraných hier a zábavných skupinových cvičení získať osobnostné a sociálne zručnosti, ktoré im uľahčia dospievanie v 21. storočí. V niečom sme si všetci podobní, ale vo veľa veciach je každý z nás iný. Aj preto je svet taký zaujímavý. V čom sú vaše deti podobné a v čom odlišné ako ich najlepší kamarát / kamarátka? A prečo je dobré mať kamarátov a spolužiakov? Je veľa vecí, ktoré dokážeme sami bez pomoci, ale veľa vecí sa nám podarí iba vtedy, keď sa do toho pustíme viacerí naraz. Zamyslíme sa spolu nad otázkami, čím sa líši dobrý a zlý tím a kedy sa ľuďom pracuje spolu dobre a kedy zle. A aby sme si s ostatnými porozumeli, naučíme sa i lepšie komunikovať, a to nielen slovami, ale aj gestami či výrazom tváre. Spoločne pochopíme, ako naša komunikácia pôsobí na ostatných a prečo sa niekedy stane, že niečo povieme a ten druhý to pochopí úplne inak. Odbúrame taktiež trému a neistotu, ktorá nám niekedy v komunikácii bráni a poradíme si s ďalšími bežnými či menej bežnými bariérami, ktoré nám bránia vytvárať zdravé vzťahy s ostatnými. MODUL ZAMERANÝ NA KAMARÁTSTVA, SPOLUPRÁCU A KOMUNIKÁCIU ZAHŔŇA NAPRÍKLAD: • Pozdravy: Pochopenie dôležitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie • Aktívne počúvanie: Ako sa cítime, keď nás nepočúvajú a ako dať druhým najavo, že ich počúvame my • Tvorba skupinového erbu • Hrubý vrch: cvičenie na samostatné a skupinové rozhodovanie • Komunikácia bez slov • Zdolávanie prekážok a skúška dôvery • Správa o lúpeži: Cvičenie o klebetách • Ako (ne)stratiť priateľa • Uvoľnovacia hra Wini: prvky imaginácie Prečo prihlásiť svoje dieťa? - Deti vstrebávajú vedomosti, zručnosti a hodnoty zo všetkého a od všetkých okolo seba. Naši lektori ich privítajú v zábavnom, bezpečnom a podpornom prostredí, kde budú mať príležitosť učiť sa a rásť. - Soft skill School vychováva deti k spoznávaniu samého seba a svojho prežívania, psychickej pohode, osvojovaniu si dôležitých hodnôt, sociálnej zodpovednosti a vytváraniu zdravých vzťahov. - Svet vášho dieťaťa prepájame so svetom iných detí, na základe čoho cíti spolupatričnosť, zdieľa svoje obavy, učí sa empatii a podpore druhých. - Deťom dávame do rúk nástroje, ktoré im pomáhajú uvedomiť si svoje silné stránky a hovoriť o dôležitých témach, aby sa cítili prijatí a zároveň vedeli prijímať ostatných. Uvedomujeme si, že dospelí ľudia v okolí detí sú kľúčoví pre ich zdravý rozvoj. Program je vedený skúsenými lektormi, ktorí vytvárajú atmosféru dôvery, rešpektu a zážitku, aby boli deti a mladí ľudia schopní hovoriť o témach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Program pozostáva zo 4 modulov, ktoré sú zamerané na dôležité oblasti a témy, v ktorých je dôležité rozvíjať sa nielen počas dospievania a pripravujeme ho v 3 variantách: - Mesačný program (4 x poldeň po škole každý týždeň - jeden modul týždenne) - Víkendový program (2 celé dni - sobota a nedeľa) - Prázdninový program (flexibilné rozdelenie modulov počas prázdnin) Cena jedného 4 - hodinového modulu je 49 eur bez DPH.
access_time Dĺžka: 4 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 9
event_note Začiatok kurzu: 08.12.2022 13:00
event_note Koniec kurzu: 10.12.2022 17:00

Lektor je Workshop Originals

>

Workshop Originals sú certifikované školenia, produkty a HR riešenia z našej exkluzívnej produkcie a s garanciou kvality Workshop.sk. Prinášame originálne a praktické témy v novom svetle, ktoré sme vytvorili v spolupráci so skúsenými odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Produkty Workshop Originals prispôsobujeme vašim aktuálnym potrebám a dizajnujeme na mieru pre firmy a tímy, najčastejšie v rozsahu 1-2 tréningové dni. Každú z tém vieme rozvinúť do hĺbky podľa predošlých skúseností cieľovej skupiny, pričom na školeniach garantujeme najlepších odborníkov na trhu. Finálny obsah a rozsah projektu je určený po dohode s klientom. Neváhajte nás kontaktovať a vyžiadať si cenovú ponuku.

Pre koho je kurz určený?

Soft Skill School program je vhodný pre všetkých, ktorú chcú poskytnúť svojim deťom bohaté možnosti sebapoznania a rozvoja v dôležitých témach počas toho, ako pracujú.

Miesto konania

Astrová, 821 01 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora