Tento kurz sa už odohral.

Prejsť na podobný kurz »

RIADENIE VIRTUÁLNYCH TÍMOV v časoch neustálych zmien.

O kurze

Praktický návod, ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás? V časoch dramatických zmien potrebujeme nové nástroje a zručnosti ako tieto zmeny zvládnuť. Zmeny, okolo nás sú čoraz rýchlejšie, dramatickejšie a ťažšie predpovedateľné. Manažéri sú vyčerpaní z neustálej snahy reagovať na zmeny okolo seba. Na jednej strane nevedia ako efektívne reagovať na zmeny a na strane druhej ich produktivita a výsledky sú čoraz horšie. Program „ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás“ sa opiera o výskumy a štúdie behavioralnej psychológie a neurovedy. Ciele programu • Poskytnúť informácie, nástroje a zručnosti, aby ste sa stali efektívnejšími v neustále sa meniacich podmienkach • Pomôcť ušetriť manažérom a špecialistom 2 až 3 hodiny denne a zvýšiť našu produktivitu a merateľné výsledky. • Výrazne zlepšiť efektivitu práce a zlepšiť využívanie zdrojov Cieľová skupina:  Manažéri, tím-lídri, vedúci pracovníci Obsahová náplň: Ako efektívne komunikovať a spolupracovať VO VIRTUÁLNOM TÍME v neustále meniacom sa svete? Čo sa očakáva od tímového vedúceho a čo od člena tímu Ako viesť a riadiť VIRTUÁLNE tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia Zručnosti prípravy, organizácie a hodnotenia pravidelných stretnutí, výmen informácií a stretnutí za účelom riešenia problémov Ako využiť potenciál všetkých členov v tíme Charakteristika a úloha vedúceho tímu Využitie potenciálu tímu a jeho rozvoj Správanie v stresových situáciách Proaktívna komunikácia s nadriadenými Ako efektívne komunikovať s kolegami a podriadenými Aké sú hlavné prekážky hierarchickej komunikácie a ako ich prekonávať Ako presvedčiť nadriadeného a ako ho efektívne informovať Ako nadriadenému poskytnúť spätnú väzbu Plán na úspešnú zmenu V prípade, že by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch, či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov, poprípade školenie obsahovo prispôsobiť, kontaktujte prosím priamo lektora: Dušan Straňák, 0911 895 440,  dusan@balanced.sk Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.
access_time Dĺžka: 4 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 6
event_note Začiatok kurzu: 21.07.2022 12:30
event_note Koniec kurzu: 21.07.2022 15:30

Osnova kurzu

check Ako efektívne komunikovať a spolupracovať VO VIRTUÁLNOM TÍME Čo sa očakáva od tímového vedúceho a čo od člena tímu Ako viesť a riadiť VIRTUÁLNE tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia Zručnosti prípravy, organizácie a hodnotenia pravidelných stretnutí, výmen informácií a stretnutí za účelom riešenia problémov
check Samozrejme tieto princípy, platia aj pri možnosti stretnúť sa ako tím osobne.

Lektor je Dušan Straňák

>

Dusan Stranak, Senior Training Consultant He has worked with companies in many different sectors and sizes. He enjoy helping people reach their goals and you can see that he is passionate and dedicated to his job. He developed reputation of very flexible trainer and he can always find practical real-life examples and stories for his participants to better understand a topic. His personal passion, energy, enthusiasm and empathy have ensured that delegates at all levels are comfortable and open to do apply changes in their life’s.

Pre koho je kurz určený?

Školenie zamerané na správnu komunikáciu v tíme, využitie potenciálu tímu, ako predať svoje myšlienky tímu, spätná väzba a vytvorenie kreatívneho prostredia vo firme.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora