Tento kurz sa už odohral.

O kurze

Tréning získavania podstatných metodických nástrojov poznávania ľudí a najmä nadobúdania zručností vedenia výberového rozhovoru. Na tréningu obdržíte súbor objektivizačných metód, napr. vysoko efektívnu metódu behaviorálneho interview. V cene kurzu je, samozrejme, aj Osvedčenie o absolvovaní.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 10
event_note Začiatok kurzu: 13.04.2021 08:30
event_note Koniec kurzu: 13.04.2021 16:30

Osnova kurzu

check Základné predpoklady úspešného výberového procesu.
check Stanovovanie merateľných kritérií a metódy ich objektivizácie.
check Perfektný profesionálny životopis a motivačný list
check Osvedčená štruktúra výberového rozhovoru.
check Neverbálne signály uchádzača - nakoľko je užitočné im rozumieť?
check Je lepšie vo výberovom rozhovore viac počúvať alebo viac hovoriť?
check Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača.
check Efektívna metóda STAR (alebo behaviorálna metóda) - nácvik
check Vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom.
check Najdôležitejšie zásady dobrého výberu.
check Nácvik jednotlivých zručností počas celého dňa.

Lektor je Viera Trnková

>

Som absolventkou psychológie na FF UK v Bratislave. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry som strávila na personálnych útvaroch významných spoločností – Hydrostav, a.s., VUB, a.s., Siemens, s.r.o. –, kde som riadila výberové procesy a tvorbu špecifických programov pre všetky úrovne manažmentu, personálne rezervy a špecialistov. Podieľala som sa na tvorbe personálnych systémov Výberu a Vzdelávania zamestnancov, Hodnotenia výkonu, 360°FB a Assessment centra. Už od r. 1989 trénujem "soft skills" manažérov všetkých úrovní, predajcov, asistentky, hotelových zamestnancov a hlavne svoju srdcovú záležitosť – personalistov v nadobúdaní ich kompetenčných zručností. V súčasnosti som konateľkou, certifikovanou konzultantkou a trénerkou firmy PERKON, spol. s r.o. Zameriavam sa na podporu rozvoja jednotlivcov, či malých skupiniek, ale rovnako aj ucelených kolektívov z firiem a štátnej správy. Teším sa na stretnutia s Vami, pretože každý môj klient ma niečím obohatí.

Pre koho je kurz určený?

Jednodňový tréning určený najmä pre personalistov, ale aj manažérov a majiteľov firiem, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti realizovať výberové konania so zohľadnením personálnych a psychologických aspektov výberového procesu.

Miesto konania

Kladnianska 1521/34, 821 05 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007