Tento kurz sa už odohral.

Skvelý obchodník – Psychológia predaja a obchodné stratégie

O kurze

Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu. Predajný proces od oslovenia zákazníka, cez jeho získanie až po dlhodobú spoluprácu. Absolventi kurzu obchodných a predajných zručností – budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať s obchodnými partnermi a na verejnosti. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy so spolupracujúcimi klientmi a budú úspešní v nadväzovaní spolupráce s novými zákazníkmi.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 1
event_note Začiatok kurzu: 06.03.2019 09:00
event_note Koniec kurzu: 06.03.2019 16:45

Osnova kurzu

check Stretnutie a prvý kontakt • čo je dôležité pri prvom stretnutí a ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“ • zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera • stretnutie: obchodný rozhovor • techniky zahájenia obchodných rozhovorov a small talk“ • verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie • techniky aktívneho počúvania
check Rozhovor s klientom • vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta • práca s tichom, ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia • techniky vyjednávania a zvládanie námietok • krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia
check Sebaobrana vo vyjednávaní • ako identifikovať manipuláciu v rozhovore • upresnenie významov • asertivita a práca s agresívnym klientom • psychohygiena vyjednávača + aktivity zamerané na tréning zručností
check Základné východiská predajného procesu • sila vlastného očakávania a presvedčenia • neúspech neexistuje / iba spätná väzba / ciele / vizualizovanie cieľov • Herzberg vs Maslow / motivačné teórie a ich porovnanie • model 3 kruhov / tím, úloha, jednotlivec • 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?
check Ako upútať pozornosť u zákazníka • ako vzbudiť záujem? Ako sa správne pýtať? • čo vytvára základ úspechu pre uzatvorenie obchodu?
check Obchodník – osobný, prvý a následný dojem • 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie? • reč tela / vytváranie vzťahov • potreby zákazníka a umenie počúvať / formy prvého kontaktu klienta
check Možnosť kombinovať s individuálnym koučingom.

Lektor je Dušan Straňák

>

Dusan Stranak, Senior Training Consultant He has worked with companies in many different sectors and sizes. He enjoy helping people reach their goals and you can see that he is passionate and dedicated to his job. He developed reputation of very flexible trainer and he can always find practical real-life examples and stories for his participants to better understand a topic. His personal passion, energy, enthusiasm and empathy have ensured that delegates at all levels are comfortable and open to do apply changes in their life’s.

Pre koho je kurz určený?

Absolventi pracujú v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri.

Miesto konania

Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007