Neurolingvistické programovanie - komunikuj efektívne

O kurze

Model NLP nám dáva možnosť ovplyvňovať pocity druhých. A nielen to! NLP nám umožňuje ovplyvňovať aj rozhodovanie ľudí. Preto ak máme jasný cieľ, čo chceme komunikáciou dosiahnuť a vieme, ako na to, v rukách máme skutočne mocný nástroj. ČO VLASTNE NLP ZNAMENÁ? N-euro L-ingvistické P-rogramovanie. Za týmito troma zdanlivo nevinne vyzerajúcimi písmenami sa skrýva jedna z najefektívnejších metód komunikácie, manipulácie a persuázie v súčasnosti. Dnes sa pod NLP rozumie sada zásahov a postupov, ktorými sa dá zmeniť ľudské správanie a prežívanie. Pritom sa však NLP nezaoberá samotnou zmenou, ale len vytvorením náhradných alternatív. Vychádza totiž z predpokladu, že pre každé ľudské správanie sa nachádza aspoň jedna situácia, v ktorej je NLP vysoko užitočné, a teda potrebné. ČO VŠETKO SA NAUČÍŠ? Ako komunikovať s cieľom ovplyvniť pocity druhých Povieme si, aké pocity vlastne chceme ostatným vytvoriť, keď s nimi hovoríme Využitie modelu NLP pri komunikácií s deťmi (pretože ako komunikujete s deťmi ovplyvňuje ich správanie a tiež ich život a osobnosť) Ako ľudia programujú naše správanie a cítenie a ako sa voči tomu brániť Ako programovať myslenie tak, ako chceme my a ako programovať myslenie druhých Ako tvoriť otázky v súlade s NLP modelom Komunikačné triky Ako postupovať, ak chcem myslieť tvorivo a kreatívne Povieme si rozhodovacie stratégie, ktoré pomôžu dosiahnuť náš vyšší osobný úspech PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ? Pre tých, ktorí majú chuť sa rozvíjať a chcú vo svojom živote niečo zmeniť Pre tých, ktorí sa túžia vžiť do situácie iných a pomôcť im Pre tých, ktorí chcú viesť kvalitný a naplnený život a cítiť sa slobodne Pre tých, ktorí chcú získať schopnosť lepšej kontroly spôsobu zmýšľania a následného konania Vďaka kurzu NLP získaš zručnosti a vedomosti, ktoré ovláda iba málo kto. Tešíme sa na Teba.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 50
event_note Začiatok kurzu: 27.08.2021 05:00
event_note Koniec kurzu: 27.08.2021 16:00

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Tento kurz je určený pre tých ktorí majú chuť sa rozvíjať, ktorí majú chuť žiť kvalitnejší a úspešnejší život a pod.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007