Tento kurz sa už odohral.

EXCEL I. pre začiatočníkov

O kurze

Termín: sobota 23.1.2021. Čas: od 8.30 do 15.45 h. Rozsah kurzu: 1 deň, 8 vyučovacích hodín. Cena: 4,88 €/h Bez Excelu to v dnešnej dobe nejde. Potrebujete sa ho naučiť od základov? Alebo čo-to viete, ale chýbajú vám systematické poznatky? Chystáte sa na prijímací pohovor a požadujú od vás Excel? Na kurze pre začiatočníkov sa dozviete všetko, čo by ste zo základov mali vedieť, dokonca aj samoukovia, ktorí už s excelom pracujú. Ak si neviete vybrať úroveň kurzu, pošleme vám vstupný test z Excelu. Hlavné témy kurzu: Tvorba tabuľky, Vkladanie a vymazávanie údajov, Formátovanie tabuľky, Zalomenie textu, Zlučovanie buniek, Výmena a skrývanie stĺpcov, Klávesové skratky, Vzorce, Absolútna adresa, Kopírovanie vzorcov, Prepojenie hárkov, Funkcie Suma, Priemer, Zaokrúhľovanie, Formáty čísla, Opakovanie hlavičky pri tlači, Ukotvenie priečok, Hlavička a päta, Vloženie komentára.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 8
event_note Začiatok kurzu: 23.01.2021 08:30
event_note Koniec kurzu: 23.01.2021 15:45

Osnova kurzu

check Tvorba tabuľky - Vkladanie textu, čísel, oprava chybných údajov, vymazanie buniek
check Skrývanie a odkrývanie stĺpcov, hárkov výmena poradia stĺpcov, krok späť
check Hromadné vypisovanie údajov - poradové čísla
check Vloženie komentárov do buniek
check Prepojenie buniek v hárku a medzi hárkami
check Príprava na tlač, nastavenie a zlomy strany, opakovanie hlavičky pri tlači, Ukotvenie priečok
check Formátovanie tabuľky - výplň, orámovanie, farba písma, úprava šírky a výšky buniek, zarovnanie textu, zalomenie textu v nadpisoch, zlučovanie buniek, kopírovanie formátu bunky, Označovanie buniek, presun a kopírovanie buniek, vloženie a odstránenie riadkov, stĺpcov, hárkov
check Ukotvenie priečok - Ukotvenie prvého riadku
check Formáty čísla: mena Sk, €, dátum, text, %, vymazanie formátu, zmena desatinných miest
check Vzorce (+,-,*,/,mocnina a odmocnina), vytvorenie a kopírovanie vzorca, zamykanie vzorcov - relatívna a absolútna adresácia ($)
check Základné funkcie: suma, priemer, max, min, počet, zaokrúhľovanie ROUND, ROUNDDOWN
check Nastavenie hlavičky a päty strán

Lektor je Alena Paľová

>

Som počítačová lektorka, organizátorka vzdelávacích podujatí, podnikateľka. Počítačovým školeniam sa venujem 24 rokov. Rada školím úplných začiatočníkov i pokročilých. Vo svojej lektorskej činnosti sa špecializujem na Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Google docs... Som akreditovanou skúšobnou komisárkou ECDL a držiteľkou certifikátu ECDL. Na mojich kurzoch účastníci oceňujú pomalé tempo výučby, trpezlivosť, jednoduché zrozumiteľné vysvetľovanie, empatiu, osobný prístup a úsmev. Rada učím „netechnické typy“, u ktorých sa snažím vytvoriť pozitívny vzťah k počítačom a hľadám tie najjednoduchšie postupy učenia. Ale mám rada aj výzvy a hľadanie riešení na náročné otázky od náročných klientov. Výučbu realizujem na príkladoch z praxe a na požiadanie pripravujem pre účastníkov video-poznámky vo forme videozáznamov z obrazovky. Mám rada ľudí a vzdelávanie. V priateľskej atmosfére Vám odovzdám všetky svoje nadobudnuté skúsenosti z kurzov i podnikania. Pripravte si otázky, načúvam :-)

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre úplných začiatočníkov a samoukov.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007