IT kurzy

Počítačové kurzy vám pomôžu zlepšiť si svoje digitálne zručnosti a stať sa expertom v programoch ako Microsoft Word, Excel či Powerpoint, osvojiť si základy programovania. Na IT kurzoch nadobudnete praktické zručnosti, ktoré vám uľahčia vašu dennodennú prácu.