Tento kurz sa už odohral.

Minimum pre HR špecialistov

O kurze

Dvojdňový seminár obsahuje návody a informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy. Ponúkame Vám prehľad funkcií a kompetencií, ktoré potrebujete ovládať pre kvalitný výkon Vašej práce. Pomôžeme Vám efektívne organizovať a zabezpečovať jednotlivé oblasti personálnych činností, ponúkneme osvedčené postupy pre riešenie konkrétnych problémov vo Vašej firme. V cene semináru je aj Osvedčenie o absolvovaní.
access_time Dĺžka: 16 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 12
event_note Začiatok kurzu: 13.04.2021 08:30
event_note Koniec kurzu: 14.04.2021 16:30

Osnova kurzu

check Postavenie a kompetencie personalistu v organizácii. Nástroje riadenia ľudských zdrojov, personálna stratégia
check Systém výberu: proces, metódy, kritériá, kompetencie, organizácia a štruktúra výberových rozhovorov
check Kto má vo výberovom rozhovore viac počúvať a kto viac hovoriť?
check Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača
check Zásady vedenia výberového rozhovoru, nácvik výberového rozhovoru, výsledky výberu, odpovede uchádzačom
check Systém hodnotenia výkonnosti: charakteristika, účastníci, organizácia postupu v inštitúcii, kompetencie
check Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru, prínosy z hodnotenia, spracovanie výstupov z hodnotenia
check Kariérové plánovanie, plán osobného rozvoja, kariérny dotazník, rozhovor na podporu osobného rozvoja
check Postup tvorby motivačných programov a etapy realizácie, význam a ciele motivačných programov
check Benefity–Výhody–Stimuly a ich význam pri stabilizácii zamestnancov
check Proces vzdelávania: celkový ľudský rozvoj a napredovanie. Časti procesu: plánovacia, realizačná a vyhodnocovacia
check Disciplinárny a uvoľňovací proces a jeho etická stránka, účastníci a ich kompetencie, dôsledky
check Etická stránka procesu uvoľňovania zamestnancov, rozličné typy uvoľňovacieho procesu
check Aké sú kritériá na výber uvoľňovaných zamestnancov? Čo je dôležité pri vedení uvoľňovacieho rozhovoru?
check Nácvik najžiadanejších situácií z personalistickej praxe

Lektor je Viera Trnková

>

Som absolventkou psychológie na FF UK v Bratislave. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry som strávila na personálnych útvaroch významných spoločností – Hydrostav, a.s., VUB, a.s., Siemens, s.r.o. –, kde som riadila výberové procesy a tvorbu špecifických programov pre všetky úrovne manažmentu, personálne rezervy a špecialistov. Podieľala som sa na tvorbe personálnych systémov Výberu a Vzdelávania zamestnancov, Hodnotenia výkonu, 360°FB a Assessment centra. Už od r. 1989 trénujem "soft skills" manažérov všetkých úrovní, predajcov, asistentky, hotelových zamestnancov a hlavne svoju srdcovú záležitosť – personalistov v nadobúdaní ich kompetenčných zručností. V súčasnosti som konateľkou, certifikovanou konzultantkou a trénerkou firmy PERKON, spol. s r.o. Zameriavam sa na podporu rozvoja jednotlivcov, či malých skupiniek, ale rovnako aj ucelených kolektívov z firiem a štátnej správy. Teším sa na stretnutia s Vami, pretože každý môj klient ma niečím obohatí.

Pre koho je kurz určený?

Seminár je určený pre kľúčových pracovníkov personálneho útvaru, ktorí potrebujú nadobudnúť sociálne zručnosti pri výkone svojej pozície, získať vedomosti, vymeniť si skúsenosti a posilniť svoje kompetencie pri organizovaní a zabezpečovaní personálnych činností.

Miesto konania

Kladnianska 1521/34, 821 05 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007