Juraj Skalský

Každý deň je príležitosťou sa niečo naučiť a niekam sa posunúť. Pohyb nás robí živými. Život je zároveň o zážitkoch. Tie môžu byť presne také aké si prajeme, len musíme opustiť komfortnú zónu.

Pracujem ako lektor a konzultant posledných 17 rokov. Zameriavam sa primárne na strategickú obchodnú komunikáciu, vyjednávacie zručnosti, konzultatívny predaj a sales manažment. Moji klienti oceňujú praktickosť prístupu (s množstvom príkladov), aplikovateľnosť a prispôsobenie sa cieľovej skupine. To všetko vedie k rýchlemu pochopeniu a pomoci k očakávanej zmene. Za najdôležitejšie však považujem prípravu na mieru, takže neškolím univerzálnu teóriu, ale teóriu aplikovanú a aplikovateľnú vždy pre tú ktorú cieľovú skupinu. Školenie musí človeka inšpirovať, baviť a posunúť. To sú 3 základné piliere osobnostného rastu, ktorým verím.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Žilinský kraj , Nitriansky kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Financie a poisťovníctvo , IT a telekomunikácie , trénovanie obchodníkov , Výroba a distribúcia energií , Farmaceutický priemysel , Automobilový priemysel , riaditeľské a manažérske funkcie , vedenie ľudí , školenie predajných zručností , FMCG
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk , Anglický jazyk , Český jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
AC/DC , 360°feedback , biznis etiketa , Vyjednávanie. , Predaj , Rečníctvo, prezentovanie, vystupovanie na verejnosti. , vyjednávanie , obchodnícke zručnosti , prezentačné zručnosti , komunikačné zručnosti , time manažment
ucitel
Certifikáty:
Train the trainer

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku