Miroslav Nosál

"Ak si myslíte, že niečo dokážete alebo si myslíte, že to nedokážete - v oboch prípadoch máte pravdu. H. Ford"

Ako lektor, tréner a kouč rozvojových programov pôsobím viac ako 17 rokov. Zameriavam sa na rozvoj efektívnej komunikácie, riešenia konfliktov a záťažových situácií, práce manažmentu v oblasti výberu a riadenia ľudských zdrojov, prezentácie spoločností či vytvárania firemnej kultúry a business protokolu. Rovnako realizujem tréningy mediátorov. Spoločné pre všetky programy je u mňa sebazážitkový prístup k účastníkom, aby získané vedomosti v príjemne tvorivej atmosfére posilňovali do nových zručností.

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku