Domov Autor
Autor

Libuša Habánková

  • V súvislosti so situáciou, ktorú tu máme ohľadne COVID-19, mnohí zamestnávatelia umožňujú zamestnancom  pracovať z domu. Avšak je potrebné, aby organizácie mali vytvorené určité pravidlá na domácu prácu. Ponúkam Vám pár rád, postrehov, ktoré Vám môžu v tejto oblasti pomôcť.