Martina Nádaská

Veľkým výsledkom vzdelávania nie sú vedomosti, ale činy. (Spencer)

Výsledkom vzdelávania by skutočne mali byť premyslené činy, ktoré vedú k naplneniu osobnej a firemnej vízie. Venujem predovšetkým práci s tímom, teda formovaniu kolektívu do tímu. Prostredníctvom rôznych nástrojov vyhľadávam to, čo je v tímoch nefunkčné a stanovujem stratégie na ich rozvoj s cieľom dosahovať lepšie výsledky. Väčšinou začínam mystery shoppingom a konzultáciou s manažérom lídrom, pripravujem kurzy na mieru, stratégie na ďalšiu činnosť, kontrolu kvality stratégie. Tak, ako je to u Vás? Máte kolektív, či tím?

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku