Monja Prole

Mojim poslaním je zastupovať hodnoty rodiny, no zároveň sa podieľať na budovaní úspešných a konkurencie schopných podnikov.

Počas pôsobenia v rodinnom podniku svojho otca, som sa stretla s rôznymi výzvami a problémami ako sú odlišné záujmy členov rodiny, osobná rivalita, chýbajúci plán nástupníctva či správne vyváženie potrieb firmy a očakávaní rodiny. Spočiatku som tieto dilemy vnímala, ako špecifiká našej firmy, no neskôr som pochopila, že väčšine týchto situácií dnes čelí mnoho rodinných podnikov na Slovensku a aj v zahraničí. Na základe svojich skúseností som sa rozhodla naplniť svoje životné poslanie a odovzdať svoje poznatky a znalosti rodinným firmám ako kouč a mentor s cieľom podporiť ich rast a stabilitu.

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku