Dušana Drgoncová

Pre život sú dôležité emócie... Bez nich uniká prítomnosť. Učím ľudí, ako začať svoje emócie vnímať, pracovať s nimi a využívať ich vo svoj prospech.

Nezdravé stereotypy, prispôsobovanie sa predstavám druhých, narušené medziľudské vzťahy, vnútorné fóbie, bloky a obmedzenia na psychickej úrovni... za tým všetkým hľadám emócie. Najmä tie negatívne, s ktorými sme sa stretli v minulosti. Odkrývanie emócií je pre mňa základom práce a cestou k hľadaniu vnútornej rovnováhy. Bližšie informácie o mojej práci na http://emotio.sk/.

Hodnotenie lektora