Dušana Drgoncová

Pre život sú dôležité emócie... Bez nich uniká prítomnosť. Preto učím ľudí, ako svoje emócie vnímať, narábať s nimi a využívať vo svoj prospech.

Nezdravé stereotypy, prispôsobovanie sa predstavám druhých, narušené medziľudské vzťahy, vnútorné fóbie a bloky... Za tým všetkým sú skryté negatívne emócie. Ich spracovaním je možné obnoviť prirodzené reakcie, ktoré pomáhajú vytvárať životnú rovnováhu a naplnenie vlastného potenciálu. Dušana Drgoncová je terapeutka s dlhoročnou praxou. Prevádzkuje Centrum duševného zdravia EMOTIO, v ktorom pomocou terapie Cesta pomáha klientom riešiť ich životné problémy. Viac na www.emotio.sk.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Košický kraj , Trenčiansky kraj
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
sebapoznanie , sebavedomie , empatia , vzťahy , motivácia
ucitel
Certifikáty:
Akreditovaný terapeut metódy CESTA , Dôveryhodná firma 2020

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku