Peter Minarik

Prináša praktickú aplikáciu svetových štandardov projektového manažmentu. Viac ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov a tímov.

Pracoval pre viaceré zahraničné poradenské spoločnosti, kde mal na zodpovednosti Operational Excellence analýzy a projekty s cieľom dosiahnutia udržateľného zlepšenia kľúčových výkonnostných ukazovateľov firmy. Aktívne spolupracuje s vedením firiem a prispieva k zefektívneniu procesov, zvýšeniu produktivity a ziskovosti firiem. Zúčastnil sa na stovkách analýz a projektoch. Od roku 2006 je spolumajiteľom spoločnosti COMM-PASS (www.commpass.sk). Podporuje zvyšovanie biznis hodnoty firmy a kvality života ľudí prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí.

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku