Martina Nádaská

Najväčším výsledkom vzdelávania nie sú vedomosti, ale činy.

Martina začala rozvíjať svoje schopnosti na obchodníckej pozícií. Táto skúsenosť ju nakoniec priviedla k využitiu získaných vedomostí na vzdelávanie. Stala sa lektorkou a doteraz pomohla viac ako dvom stovkám ľudí so začiatkom alebo posunom v ich pracovnej kariére. Martina sa postupne dostala k požiadavke konzultovať pracovné postupy a rozhodnutia u klientov. Dnes svojim klientom prostredníctvom individuálnych alebo skupinových konzultácií identifikuje ich silné stránky a je ich sprievodcom v poznávaní vlastných schopností, nastavovaní úspešného systému práce a efektívnej spolupráce v tíme. Ako lektorka sa dlhodobo venuje odovzdávaniu princípov finančnej gramotnosti. Jej služby aktuálne využíva spoločnosť Swiss Life Select a Národné podnikateľské centrum. Dôkazom túžby odovzdávať tieto skúsenosti ďalej je aj projekt FinPlay, do ktorého sa Martina zapojila v jeho začiatkoch a prispela k jeho rozvoju.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Prešovský kraj , Trenčiansky kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Financie a poisťovníctvo , manažment , Školstvo
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
zvyšovanie angažovanosti zamestnancov , financie , Firemná kultúra, Leadership, Manažment, Krízový manažment, Bizniskoučing , financna gramotnost , financne planovanie , osobná produktivita , kariérové poradenstvo , 360°feedback , CliftonStrengths (Gallup) , Tréning trénerov.
ucitel
Certifikáty:
Karierny poradca , TMS certification , Manažér vzdelávania , PCC – Professional Certified Coach , Konzultantka v oblasti vedenia ľudí a podnikovej kultúry, certifikovaná koučka ACC level ICF, certifikovaná konzultantka spoločnosti Barrett Values Centre, ktorá sa špecializuje na firemnú kultúru a prácu s hodnotami v organizáciách po celom svete. , Business Coaching College: Business Coaching - meaning and mechanics of coaching in business

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku