Learning & Development Awards

...spájame komunitu....

Learning & Development Awards je najprestížnejšia anketa v oblasti rozvoja a vzdelávania na Slovensku. Od roku 2017 každoročne upriamujeme pozornosť na inšpiratívne osobnosti v oblasti vzdelávania dospelých a komunitne oceňujeme inovatívnych lektorov, koučov a úspešné firemné vzdelávacie programy. www.ldawards.sk

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku