Martin Horváth

Značka je všetko, silný brand image dnes zohráva kľúčovú rolu pri presadení sa na trhu. Značka človeka, služby, produktu nie je len logo a vizuálna identita. Mágia značky tkvie v stratégii.

Ponúkam viac ako 20 rokov skúseností v oblasti strategického riadenia značky v súkromnom ako aj verejnom sektore. Verím, že v dobe dynamickej digitalizácie a hlučného marketingu je najväčšou výzvou značiek schopnosť riadiť sa konkurencieschopnou stratégiou založenou na pilieroch znalosti, odlišnosti, relevancie a rešpektu. Metodologicky sa pri práci riadim konceptom BrandAsset® Valuator (BAV®). Som presvedčený o tom, že silná brand perception je založená na neustálom hľadaní konkurencieschopného pozicioningu značky na trhu a relevancii značky. Viac informácií o mne nájdete na www.brandingslovakia.sk. Aktuálne pracujem v zaradení generálneho štátneho radcu na sekcii inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a som poverený riadením projektu „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ s celkovou hodnotou poskytnutého NFP vo výške 1 466 980,53 EUR.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Trnavský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Výskum a veda , Verejné a neštátne organizácie , PR a reklama , manažment , Brand building , Ubytovacie zariadenia , Médiá
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
komplexný Outplacement , Teambuilding. , Vedenie porád. , Komunikácia.
menu_book
Publikácie:
odborné príspevky na konferenciách

Hodnotenie lektora