Karin Mikulášová

Cesta je cieľ - a na ceste je všetko možné - projekty zamerané na rozvoj zručností s využívaním koučovacích nástrojov realizujem pre klientov a v rámci projektov. Prepájam prax a teóriou.

Po absolvovaní vysokej školy som pôsobila na rôznych pracovných pozíciách v obchode. Spoločným menovateľom všetkých je práca s ľuďmi, hľadanie tvorivých riešení pri plnení zverených úloh. Vzdelávanie považujem za celoživotný proces a v rámci profesijnej kariéry som absolvovala školenia z oblastí – koučing, komunikácia, vedenie ľudí, obchodné a predajné zručnosti, nábor a výber. Získané vedomosti a skúsenosti využívam vo svojej praxi ako lektorka a kouč. Intenzívne ma priťahuje tvorivé vyjadrovanie sa, umelecké spracovanie zážitkov. Venujem sa práci s textilným materiálom. Som zakladajúcou členkou a štatutárom OZ Tvorivá dielňa. Organizujem tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity podporujúce záujem verejnosti o výtvarné techniky remeselné zručnosti a arte terapiu. Prvky arte terapie som implementovala aj do vzdelávania orientovaného na mäkké zručnosti. V rámci koučingu pri stanovovaní cieľov využívam techniku koláží. Organizujem teambuldigové tvorivé aktivíty. Učím aj online.

room
Miesto pôsobenia:
Košický kraj , Bratislavský kraj , Prešovský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Školstvo , manažment , Verejné a neštátne organizácie , Financie a poisťovníctvo , Výroba a distribúcia energií , Upcyklácia
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
financna gramotnost , vzdelávanie a vzdelávacie potreby, koučing, tvorenie a rozvoj zručností, remeselné zručnosti: maľovanie, plstenie, pieskové obrazy, práca s textilom. , relaxačno - kreatívne aktivity, , riadenie projektov - správa a aktivity pre občianske združenia
ucitel
Certifikáty:
Absolvované vzdelávanie, so zameraním na komunikačné a prezentačné zručnosti, zvládanie stresu, asertivita a riešenie konfliktov, time management, Building an Insurance Practise Seminar – James M. Heidema, Školenia nábor, výber, head hunting, Vedenie porád, adaptačný process, hodnotiace rozhovory, spätná väzba, OMI – Profesionálny certifikát v manažmente – riadenie v trhovom prostredí, „KOUČOVANIE – filozofia a spôsobilosť“ a Transformačný koučing – Akadémia koučovania, Akreditovaný vzdelávací program Manažér ďalšieho vzdelávania a Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania, Arte terapeutický seminár Tvorivosť, kurz Arte terapie – úvod a techniky, Akreditovaný kurz maľovanie na hodváb a textilné techniky. , Certificate of Comletion Erickson Coachnig for Helth
menu_book
Publikácie:
Finančno ekonomická gramotnosť pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií 2. časť

Hodnotenie lektora