Petra Ragas

Rôzne projekty pre rozvoj a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých :) <3

Krátko a výstižne o mne, o mojich dvoch svetoch, o tom čo robím si prečítate tu: https://rozumiemedetom.sk/petra-ragas-projekty-pre-nas-rozvoj/

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku

phone +421 908+4219 963 007