Petra Ragas

Na prvom mieste mám svoju rodinu. Pomáham ďalším rodinám utužovať ich vzťahy, aby spoločne trávili čas aktívne. Som manželka, dvojmama, lektorka a mojou obľúbenou témou je komunikácia jazykmi lásky.

Krátko a výstižne o mne, o mojich dvoch svetoch, o tom čo robím si prečítate tu: https://rozumiemedetom.sk/petra-ragas-projekty-pre-nas-rozvoj/ Rada trávim čas na víkendových pobytoch s ďalšími rodinami, kde sa učíme zážitkovo nové veci. Páči sa mi, keď firmy pošlú zamestnancov so svojimi rodinami za mnou s cieľom, aby sa navzájom spoznali, pretože vedia, ako to zlepší vzťahy na pracovisku.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
Komunikácia. , Networking , osobná efektivita , online vzdelávanie , Sebapoznávanie. , Rečníctvo, prezentovanie, vystupovanie na verejnosti. , motivácia , vzťahy , sebavedomie , sebapoznanie , komunikačné zručnosti , tímová práca , podnikanie , time manažment
ucitel
Certifikáty:
NLP practicioner , metóda zážitkového učenia , Skupinová dynamika , Lektor - andragogické minimum
menu_book
Publikácie:
članky na webe , odborné príspevky na konferenciách

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku