ESPIRAL-Erika Feketová

Baviť sa - Učiť sa - Rásť | My neprednášame, my trénujeme ľudí do praxe, naše rozvojové programy si vyberajú ľudia ako BENEFIT - www.espiral.sk

Podporujeme v ľuďoch vášeň pre vzdelávanie a sebarozvoj. Našim cieľom je rozvoj potenciálu ľudí individuálne i celých tímov. Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí dokonalý prenos vedomostí, zručností a udržanie nadšenia pre pozitívne zmeny v myslení a živote. Našou špecializáciou sú malé skupiny účastníkov, našich tréningov: 1-6 os (výnimkou sú teambuildingy a rozvojové programy pre firmy na objednávku). Nastupuje sebaistota, sebavedomie a reálne zvládanie stresu. Budujú vzťahy s rešpektom, podporujú férové prostredie, sú motivovaní pre prácu i pre život.

Hodnotenie lektora