Erika Feketová

„Je zbytočné sa pýtať, či má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“ — Seneca | WWW.ESPIRAL.SK

V živote som sa dostala do situácie, ktorá bola silná a náročná a bolo by tak jednoduché stratiť smer. A poznám, ako je skvelé zažívať osobnú spokojnosť a naplnenie, mať schopnosť s ľahkosťou komunikovať a rozvíjať zdravé, priateľské vzťahy. Niekoho nadchýna byť inšpiratívnym lídrom, iného vyrovnaným rodičom. Každý zámer je v poriadku. A preto, ak u klienta vznikne situácia, že potrebuje niekoho z vonku, kto ho zachytí, podporí a vytiahne z ťažkostí, alebo mu ponúkne na situáciu iný uhol pohľadu, tak chcem byť pri ňom, so svojim kufríkom nástrojov, zameraných na OSOBNOSŤ a ODBORNOSŤ s vášňou pre ďalší sebarozvoj a rast. /Pokročilá komunikácia - špeciálne zručnosti - moderný leadership/

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk , Anglický jazyk
ucitel
Certifikáty:
Train the trainer , NLP practicioner , akreditovaný externý profesionálny kouč (APEK) , metóda zážitkového učenia , Osobnostný poker - projektívna hodnotiaca technika , Práca so skupinou: Rola a intervencie facilitátora v skupinovom procese , ACC – Associated Certified Coach , Manažér vzdelávania , Karierny poradca

Hodnotenie lektora