Ľubomíra Hnátová PhD.

Smer, ktorým vzdelanie človeka vykročí vpred, určí jeho budúcnosť. Platón

Ponúkam samostatné témy vzdelávania formou školení a workshopov (face-to-face alebo on-line).

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Nitriansky kraj , Trenčiansky kraj
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
Sebapoznávanie. , riešenie konfliktov , prezentačné zručnosti , komunikácia v konflikte , Komunikácia. , rozhodovanie , time manažment , stres manažment , sebariadenie , motivácia , vedenie ľudí , komunikačné zručnosti , relaxačno - kreatívne aktivity,
menu_book
Publikácie:
odborné príspevky na konferenciách , članky na webe

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku