Michal Graus

Verím že osobný rast má zmysel a pomáha ľuďom, aby sa vedeli lepšie prispôsobiť a vybudovať si silné vzťahy v súkromí a na pracovisku.

V spoločnosti Lumina Learning nachádzam uplatnenie vo viacerých oblastiach. Na začiatku mojou hlavnou pracovnou náplňou bol marketing. Postupne som však prešiel certifikáciami na nástroje Lumina Learning. /Lumina Spark, Lumina Team, Lumina Leader, Lumina Sales, Lumina Emotion a Lumina Select/. Osobný a tímový rozvoj sa stal mojou záľubou a koníčkom. Mojou úlohou je prevádzať klientov úvodnými školeniami a ochutnávkami jednotlivých nástrojov Lumina Learning. Naše Rozvojové programy prepájame s diagnostickými nástrojmi Lumina Learning. Hlavným prínosom tejto kombinácie pre klienta, je dosiahnutie zadaného cieľa v oveľa kratšom čase.Po získaní certifikátu inštruktora systému Univerzálne liečivé Tao vediem aj praktické kurzy a školenia ako pracovať s emóciami pomocou dávnych Taoiztických praktík a cvičení. Zúčastňujem sa tímových workshopov ako lektor a inštruktor.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk , Anglický jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
pracovná psychodiagnostika , sebapoznanie , Sebapoznávanie.
ucitel
Certifikáty:
Lumina Learning Practicioner (Lumina Spark a Lumina Sales) , Lumina Emotion in Individual and Team Coaching

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku