Dagmar Polievková

Pozrieť sa na svoju cestu z inej stránky, pochopiť ju a konečne po nej vykročiť netrvá o nič dlhšie, než to nechať tak a neurobiť nič. Môže vám to však zmeniť život a to už stojí za to.

Som Dáša Polievková, HR manažér, PCIC kouč, člen SAKO, ICF, arte terapeut a kariérny mentor pre zamestnávanie 50+. Témy: Budovanie kariéry po päťdesiatke, Objavovanie cesty k sebavedomiu a sebaúcte, Arte koučing Organizujem interaktívne tréningy pre 50+ o zamestnávaní, zážitkové arte workshopy pre ženy. Snažím sa klientom sprostredkovať živú skúsenosť, ktorá ich posunie dopredu už po prvom stretnutí. K mojim najväčším projektom v profesionálnom živote nepochybne patrí vedenie vyjednávania s EK za MPSVR SR počas rozširovania EÚ, tvorba a vedenie autorských HR projektov v DELL Slovakia, profesionálny koučing a arteterapia. Mám veľkú radosť, ak sa mi podarí podporiť svojich kolegov alebo klientov k odvahe k novým projektom. A k zisteniu, že je múdre venovať sa tomu, čo je pre nich naozaj dôležité a to ostatné si dovoliť hodiť za hlavu. Že umenie premieňa zlé na dobré. A že sa učíme celý život. Aj o tom je moja práca.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Trenčiansky kraj , Prešovský kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
manažment
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
agile , rozhodovanie , time manažment , recruiting , komunikačné zručnosti , tímová práca , osobná efektivita , biznis etiketa , sebavedomie , stres manažment , optimalizacia zivotneho stylu , vzťahy , efektívna komunikácia v pomáhajúcich profesijách , koučing , sebapoznanie
ucitel
Certifikáty:
Professional Certified Integrative Coach
menu_book
Publikácie:
viacero článkov v Trende a Hospodárskych novinách , odborné príspevky na konferenciách

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku

phone +421 918+4219 963 007