Dagmar Polievková

Pozrieť sa na veci z inej stránky a vykročiť netrvá o nič dlhšie, než na ne uprene pozerať a neurobiť nič. Zmeniť pohľad na vec a nájsť riešenie vám možno pomôže práve niektorý z mojich workshopov.

Som Dáša Polievková, HR manažér, PCIC kouč, člen SAKO, ICF, Arte terapeut, mentor pre zamestnávanie 45+ a konzultant pre otázky HR Témy: Budovanie sebaúcty, objavovanie silných stránok a hľadanie si vlastnej cesty, keď vás život prekvapí. Organizujem interaktívne tréningy pre 45+ o zamestnávaní, zážitkové arte workshopy pre ženy. Snažím sa klientom sprostredkovať živú skúsenosť, ktorá ich posunie dopredu už po prvom stretnutí. K mojim najväčším projektom v profesionálnom živote nepochybne patrí vedenie vyjednávania s EK za MPSVR SR počas rozširovania EÚ, tvorba a vedenie autorských HR projektov v DELL Slovakia, profesionálny koučing a arteterapia. Mám veľkú radosť, ak sa mi podarí podporiť svojich kolegov alebo klientov k odvahe k novým projektom. A k zisteniu, že je múdre venovať sa tomu, čo je pre nich naozaj dôležité a to ostatné si dovoliť hodiť za hlavu. Že umenie premieňa zlé na dobré. A že sa učíme celý život. Aj o tom je moja práca.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Trenčiansky kraj , Prešovský kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
manažment
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk , Český jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
agile , rozhodovanie , koučing orientovaný na riešenie , time manažment , recruiting , komunikačné zručnosti , tímová práca , osobná efektivita , biznis etiketa , sebavedomie , stres manažment , optimalizacia zivotneho stylu , vzťahy , online vzdelávanie , efektívna komunikácia v pomáhajúcich profesijách , koučing , sebapoznanie
menu_book
Publikácie:
viacero článkov v Trende a Hospodárskych novinách , odborné príspevky na konferenciách

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku

phone +421 918+4219 963 007