Agnesa Poláček Hiczér

Nezabúdaj, príležitosť je len návštevníkom. Nepredpokladaj, že zajtra sa opäť vráti.

Som multilinguálna a multikultúrna osoba, ktorá sa vyznačuje nehasnúcim záujmom a zvedavosťou voči svetu v ktorom žije. Príležitosti v mojom profesionálnom aj osobnom živote považujem za dar, preto ich vždy snažím naplno využiť a užiť :) Som absolventkou psychológie, a moje extrakurikulové záujmy ma previali na druhý koniec sveta, kde som nazbierala neoceniteľné skúsenosti, ktoré mi pomohli nielen osobnostne ale aj profesionálne rásť. Ako konzultant a facilitátor som zodpovedná za koordináciu rôznorodých HR projektov tak v malých ako i veľkých firmách. Pomáham našim klientom nájsť tie najlepšie riešenia, ktoré zohľadňujú firemné aj zamestnanecké potreby, a prinášajú želané výsledky.

Hodnotenie lektora