Zuzana Štrbáková

Find your voice in English.

Vyštudovala som anglický jazyk a psychológiu na PdF UK. Celú svoju kariéru sa venujem jazykovému vzdelávaniu dospelých, vrátane dvoch rokov, ktoré som strávila ako lektorka v jazykovej škole v Anglicku. Mojou špecialitou je odborná angličtina a rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku. Snažím sa prinášať témy, ktoré sú prínosné nie len pre profesionálny, ale aj osobnostný rast človeka.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Výskum a veda , Účtovníctvo a audit , Financie a poisťovníctvo , Právo , Školstvo , Farmaceutický priemysel
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
komunikačné zručnosti , tímová práca , vedenie ľudí , sebavedomie , efektívna komunikácia v pomáhajúcich profesijách , motivácia , sebapoznanie , prezentačné zručnosti , riešenie konfliktov , komunikácia v konflikte , empatia
ucitel
Certifikáty:
CELTA - Certificate in English Language Teaching To Adults (Cambridge)

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku