Zuzana Čmelíková

Najdôležitejšou vecou v živote je rozhodnúť sa pre to, čo je naozaj dôležité.

Reziliencia je pre ňu životný štýl. Moderný koncept reziliencie si ukotvila vo vytváraní zmysluplných vzťahov i vo výchove detí. Kongruentné konanie vníma ako srdce reziliencie. Má za sebou stáže na Boston University v Bruseli a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti získavala aj na HR v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA, zameraná na firemné hodnoty. Jej najväčšou vášňou je leadership, etika a reziliencia. Firemnému vzdelávaniu sa venuje takmer 20 rokov. Pôsobí v www.reziliencia.sk a www.better-future.eu .

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Prešovský kraj , Trenčiansky kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Výskum a veda , Médiá , Školstvo , Stavebníctvo a architektúra , Právo , Výroba a distribúcia energií , Automobilový priemysel , Doprava a logistika , Ubytovacie zariadenia , Farmaceutický priemysel , IT a telekomunikácie , PR a reklama
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
vzťahy , rozhodovanie , obchodnícke zručnosti , udržateľnosť , motivácia , sebapoznanie , komunikačné zručnosti , vyjednávanie , tímová práca , vedenie ľudí , konflikt ako príležitosť , biznis etiketa , prezentačné zručnosti , riešenie konfliktov , sebavedomie , stres manažment , optimalizacia zivotneho stylu , empatia
ucitel
Certifikáty:
International Society for Business Economics and Ethics (USA) , persolog® Personality Factor Model to increase • Personal performance • Collaboration with team members, customer and suppliers • Organizational effectiveness , Manažér vzdelávania , Train the trainer , International Leadership Association (USA)
menu_book
Publikácie:
Etika ako nástroj morálneho rozvoja organizácie , Ethical leadership

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku