Igor Hanečák

Vnímajme odpad, ako cenný materiál a naučíme sa s ním pracovať tak, aby pre nás nebol záťažou, ale prínosom.

Recyklátor je platforma spájajúca informácie o tvorbe z odpadových materiálov a ľudí, ktorí odpad menia na cenný materiál a výrobky. Meníme pohľad na odpad pomocou interaktívnych kurzov zameraných na upcykláciu. Našou filozofiou je nazeranie na odpad, ako na cenný materiál, len touto cestou sa vieme dostať k riešeniam jeho prebytku. Zameriavame sa na kurzy tvorby z odpadu, edukačné aktivity pre deti aj dospelých, distribúciu výrobkov od slovenských výrobcov ale aj samotnej tvorbe reklamných, umeleckých a dizajnových predmetov z odpadu na zakázku.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Prešovský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Trenčiansky kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Výroba textílií a odevov , Výroba nábytku , Výroba papiera , Spotrebný tovar: odevy a obuv , Upcyklácia , Recyklácia , Enviromentálne témy , Výroba z odpadu , Zero waste
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
školská mediácia , motivácia , recyklácia , upcyklácia , zerowaste , udržateľnosť , cirkulárna ekonomika
ucitel
Certifikáty:
Non-formal educational activities programme in Ljublana

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku