Barbora Kulčárová

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value

Som absolventka Fakulty Managementu Univerzity Komenského. Celé moje pracovné zameranie je orientované na procesy v HR, business a technológiách. Pôsobila som ako konzultant pre oblasť online psychometrických hodnotení. V súčasnosti sa špecializujem na digitalizácie HR procesov a venujem sa implementovaniu technológie Nalgoo® ATS v SME segmente.

Hodnotenie lektora

Historické kurzy