Barbora Kulčárová

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value

ucitel

Venujem sa Business Consaltingu, kde aktuálne zastrešujem oblasť predaja a implementácie HR riešení do spoločností. Okrem obchodných aktivít sa podieľam na tvobe a realizácii rozvojových a hodnotiacich projektov zameraných na osobnostný a tímový rozvoj. Vediem workshopy a kurzy s využítím online psychodiagnostiky a metodiky LEGO® Serious Play®, ktoré sú zamerané na sebareflexiu a prepojenie na prax.

Zobraziť všetky kurzy lektora

Hodnotenie lektora