Tímové Koučky

Pozvite ľudskosť, rešpekt a dôveru do vašich tímov.

Tímový koučing je nástroj na vedenie a rozvoj tímov. Vytvára priestor pre vyjasnenie toho, čím tím žije, čoo by potreboval. A naopak, čo by mu mohlo škodiť pri dosahovaní cieľov. Ako koučky vytvárame pomocou rôznych techník bezpečný priestor pre vyjadrenie, vyjasnenie a uvoľnenie skrytého napätia v tíme, čím pomáhame vzťahom v tíme, a zároveň firme lepšie napredovať.

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku