Miroslav Adamčík

Život je proces, ktorému sa oplatí dôverovať

Absolvent teológie, ktorý 10 rokov pracoval ako SAP Konzultant v medzinárodnom prostredí. Venuje sa práci s jednotlivcom aj skupinou so zreteľom na celistvý rozvoj človeka. Miro je medzinárodne certifikovaný kouč a účastník dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii..

Hodnotenie lektora