Eva Pavolková

"SpeakUP pre mňa nie len rečnícky tréning! Vďaka práci s vaším sebavedomím, hodnotami, príbehmi a strachmi odídete aj ako iní ľudia."

Psychologička; 5 rokov aktívneho vzdelávania sa v oblasti osobnostného rozvoja; (worshopy, tréningy, koučingový program) Členka psychoterapeutickeho výcviku PCA (Carl Rogers); Organizátorka, moderátorka, rečníčka na workshopoch zameraných na osobnostný rozvoj

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku