Lucia Žiaková

...daj si pozor na to, čo si želáš, lebo sa ti to splní...

Baví ma podpora ľudí v uvedomovaní si svojho prežívania a špecifikovaní svojich potrieb, verím v individuálny pohľad na svet a potrebu intenzívneho prítomného zážitku v každej situácii. Svojich klientov podporujem vo vedomom hľadaní radosti v každodennom živote. A verím, že „presne mierenými slovami“ je možné dôjsť k porozumeniu medzi ľuďmi. S týmito východiskami vediem individuálnych klientov aj skupiny. Som presvedčená, že robím niečo, čo má zmysel a robím to rada.

Hodnotenie lektora

Historické kurzy