Lucia Žiaková

...daj si pozor na to, čo si želáš, lebo sa ti to splní...

Baví ma podpora ľudí v uvedomovaní si svojho prežívania a špecifikovaní svojich potrieb, verím v individuálny pohľad na svet a potrebu intenzívneho prítomného zážitku v každej situácii. Svojich klientov podporujem vo vedomom hľadaní radosti v každodennom živote. A verím, že „presne mierenými slovami“ je možné dôjsť k porozumeniu medzi ľuďmi. S týmito východiskami vediem individuálnych klientov aj skupiny. Som presvedčená, že robím niečo, čo má zmysel a robím to rada.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Verejné a neštátne organizácie , IT a telekomunikácie , Školstvo , Automobilový priemysel , Doprava a logistika , Účtovníctvo a audit , Financie a poisťovníctvo
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
vzťahy , efektívna komunikácia v pomáhajúcich profesijách , motivácia , sebapoznanie , komunikačné zručnosti , tímová práca , konflikt ako príležitosť , vedenie ľudí , riešenie konfliktov , sebavedomie , stres manažment , empatia , Teambuilding. , time manažment , emočná inletigencia
ucitel
Certifikáty:
Rešpektovať a byť rešpektovaný , Community mediation skills , Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu , Systemický rozhovor
menu_book
Publikácie:
Ako sa môže meniť rodina, Interaktívna knižka pre deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú alebo rozchádzajú, Návrat 2016

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku