Martina Penxová

Odhaľ kľúč k zdravému a šťastnému životu...Nádychni sa života!

DeepEn - centrum zdravého dýchania a vnútornej rovnováhy je tu pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť správneho dýchania vo svohom živote. Dych je absolútny základ života a celkového zdravia. Nauč sa dýchať zdravo.

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007