Emil Medera

Aj dlhý pochod začína prvým krokom.

Viac ako 25 rokov sa pohybujem v komerčnom svete, od veľkých medzinárodných spoločností po menšie slovenské podniky. Počas mojej kariéry som mal možnosť spolupracovať s ľuďmi na rôznych manažérskych úrovniach. Zároveň už vyše 12 rokov pôsobím ako vzdelávací lektor a rozvojový tréner. Mojím cieľom je pomáhať ľuďom v ich osobnom rozvoji tak, aby mohli žiť čo najspokojnejší život. Rád hľadám nové riešenia, pokladám sa za životného optimistu.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Prešovský kraj , Trenčiansky kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Financie a poisťovníctvo , Potravinársky priemysel , Verejné a neštátne organizácie , manažment , PR a reklama , Automobilový priemysel , Doprava a logistika , Ubytovacie zariadenia , Spotrebný tovar: jedlo a nápoje , Zdravotníctvo
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk , Anglický jazyk , Český jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
financne planovanie , Teambuilding. , rozhodovanie , time manažment , Vedenie porád. , Konflikty , financie , komunikačné zručnosti , tímová práca , osobná efektivita , vedenie ľudí , konflikt ako príležitosť , sebavedomie , transformácia hnevu , stres manažment , optimalizacia zivotneho stylu , Komunikácia. , Vyjednávanie. , obchodnícke zručnosti , osobná produktivita , sebariadenie , Predaj , motivácia , podnikanie , Produktivita , vyjednávanie , Rečníctvo, prezentovanie, vystupovanie na verejnosti. , marketing , prezentačné zručnosti , riešenie konfliktov , financna gramotnost , komunikácia v konflikte , konfliktmanažment , empatia

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku