Michal Révay

"Venujem sa iba témam, v ktorých mám dlhoročné praktické skúsenosti. Záleží mi na tom, aby účastník mohol získané vedomosti a zručnosti ihneď využívať v praxi."

Som vyštudovaný andragóg a od roku 2016 pôsobím ako nezávislý lektor/mentor, preventista a intervent HR prúserov (od konfliktov po úmrtia). V rokoch 2000-2016 som budoval a rozvíjal menšie či väčšie tímy a takmer 10 rokov som ako tímlíder v bankovníctve viedol tím správcov pohľadávok k uzatváraniu dohôd s dlžníkmi. V rokoch 2016-2020 som bol mediátorom zapísaným v zozname mediátorov MS SR. Od roku 2015 sa aktívne, alebo poradensky zúčastňujem kolektívnych vyjednávaní a riešenia problémov v zamestnaneckých vzťahoch. V mojom portfóliu preto nájdete témy krízovej, nápravnej a záchovnej komunikácie, empatie, neverbality či uzatvárania dohôd a témy zamerané na rozvoj líderských zručností pre nižší a stredný manažment. Ako andragóg s dlhoročnými skúsenosťami sa venujem aj témam firemného vzdelávania (metodikám, obstarávaniu, evaluáciám, atď.). Pri vytváraní aktivít dbám na to, aby účastníkom umožnili okamžité využívanie získaných vedomostí a zručností v práci, či v bežnom živote.

room
Miesto pôsobenia:
Nitriansky kraj , Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Prešovský kraj , Trenčiansky kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Financie a poisťovníctvo , Doprava a logistika , Automobilový priemysel , Výroba a distribúcia energií , Spotrebný tovar: odevy a obuv , Školstvo , Verejné a neštátne organizácie
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
komunikačné zručnosti , vedenie ľudí , konflikt ako príležitosť , vzťahy , motivácia , mediácia , tímová práca , vyjednávanie , prezentačné zručnosti , riešenie konfliktov , komunikácia v konflikte , konfliktmanažment

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku