Právo a legislatíva

Na kurzoch sa naučíte chápať legislatívnym a právnym procesom, vďaka odborným lektorom s právnym vzdelaním a dlhoročnou praxou. Kurzy sú zamerané na GDPR a ochranu osobných údajov, ľudské práva, zmluvné práva, etické pravidlá na internete či zákony pri organizovaní eventov.

phone +421 918+4219 963 007