Ivana Mózerová

„Už je čas. Čas Účastniť sa svojho Života. Ste to Vy, kto má zásluhu na tom, akým smerom sa Váš Život Uberá. Môžete ho žiť uvedomelo, úprimne a ucelene. Zmenu Uskutočníte len Vy."

Radar a cit pre skryté úmysly, chýbajúce slová a nevyjadrené emócie, ktoré prispievajú k zmätkom a často smerujú k medziľudským konfliktom, ma viedol cez Základný mediačný výcvik v Prahe, štúdium Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication by M.Rosenberg), štúdium nedefenzívnej komunikácie (Powerful Non-defensive Communication by S. Ellison) až k empatickému prístupu k emóciám (DEI - Dynamic Emotional Integration by Karla McLaren). Pomáham ľuďom spriateliť sa s emóciami a čerpať z múdrosti, ktorú v sebe nesú. Naše emócie nie sú vždy podĺa našich predstáv, no sú vždy pravdivé. Našou úlohou ako partnera emócií je ich pocítiť, pomenovať, položiť im správne otázky. Týmto spôsobom prizveme do ríše citov aj náš rozum, namiesto toho, aby sme ho staviali do protipólu či do dominancie. Tvorí sa tak dialóg medzi myslením a cítením na ceste smerom k celistvosti.

Hodnotenie lektora

Plánované kurzy lektora

phone +421 918+4219 963 007