Tento kurz sa už odohral.

O kurze

Získate tie najúčinnejšie techniky prezentovania a vysokoúčinné metódy pre vedenie tréningov. Začnete prezentovať INAK, publikum vás bude počúvať bez námahy, interakciu budete vytvárať extrémne ľahko. Svoje publikum budete fascinovať, obohacovať, nadchýnať pre svoj zámer, motivovať pre zmeny ľahšie. Navýšite svoje kompetencie trénera, lektora – získate oveľa väčší vplyv a stanete sa žiadaným trénerom. Tréning je koncipovaný tak, aby upevnil Vaše postavenie v roli trénera a zabezpečil plynulý rast, ktorý Vás bude baviť a inšpirovať. Budeme stavať na Vašich silných stránkach ako i už reálnych vedomostiach, skúsenostiach a zručnostiach z praxe. Každý ďalší, Váš pútavo odvedený tréning či správne prednesený prejav, prinesie žiaduci výsledok.
access_time Dĺžka: 28 hod
network_cell Náročnosť: Profesionálny
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Ružinov
people_outline Počet miest: 1
event_note Začiatok kurzu: 01.06.2020 09:00
event_note Koniec kurzu: 04.06.2020 16:30

Osnova kurzu

check Osobnosť lektora, rečníka a jeho vplyv pri verejnom vystupovaní
check Rola lektora, trénera a školiteľa
check Hard verzus soft skills – efektné používanie PowerPointu, flipchartu, magickej rétoriky
check Úroveň cieľov v práci so skupinou a prispôsobenie metodiky vzhľadom k dynamike skupiny
check Práca s očakávaniami účastníkov a plnením cieľov tréningu
check Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
check Rozdielne formy práce so skupinou: školenie, workshop, prednáška, zážitkový tréning, aktivita, dynamické formy diskusie
check Formy spätnej väzby - reflexia
check Nečakané situácie na tréningu, workshopoch, prednáškach a možnosti riešenia – ktoré sú najčastejšie a čo s nimi?
check Aktivity, metodika, zostavenie tréningového dňa - ako pripraviť dobrý tréning pre skupinu, ktorá: sa navzájom pozná/nepozná
check Rozvojové hry, aktivity so zameraním na ciele ako metodické, tak herné ciele
check Princípy dramaturgie programu, aktivít - premyslená skladba programov vo vzťahu k zamýšľaným cieľom; výrazové prostriedky
check TÍMOVÉ koučovanie a prácu so skupinou formou koučingu
check Budete rozumieť princípom, ako zostavovať školenia a workshopy, s premyslenou skladbou programov a záživných rozvojových aktivít, vo vzťahu k zamýšľaným cieľom
check Osvojíte si nástroje k stanovovaniu tréningových cieľov, k ich dosahovaniu, ako i vyhodnocovaniu, či ste ich splnili
check Zároveň spoznáte rôzne možnosti a formy ako viesť reflexiu, spätnú väzbu a voliť kam a akým spôsobom ju smerovať
check Zoznámite sa so základmi facilitácie, skupinovej dynamiky a neexpertného vedenia ľudí tak, že účastníkov budete schopní doviesť k jasným a konkrétnym výstupom programu
check Osvojíte si tie najúčinnejšie techniky a konkrétne postupy prezentovania, rečnenia pred publikom, vplývania na jednotlivcov i skupiny

Lektor je Erika Feketová

>

V živote som sa dostala do situácie, ktorá bola silná a náročná a bolo by tak jednoduché stratiť smer. A poznám, ako je skvelé zažívať osobnú spokojnosť a naplnenie, mať schopnosť s ľahkosťou komunikovať a rozvíjať zdravé, priateľské vzťahy. Niekoho nadchýna byť inšpiratívnym lídrom, iného vyrovnaným rodičom. Každý zámer je v poriadku. A preto, ak u klienta vznikne situácia, že potrebuje niekoho z vonku, kto ho zachytí, podporí a vytiahne z ťažkostí, alebo mu ponúkne na situáciu iný uhol pohľadu, tak chcem byť pri ňom, so svojim kufríkom nástrojov, zameraných na OSOBNOSŤ a ODBORNOSŤ s vášňou pre ďalší sebarozvoj a rast. /Pokročilá komunikácia - špeciálne zručnosti - moderný leadership/

Pre koho je kurz určený?

Začínajúci, či pokročilí: - Lektori, facilitátori - Interní a externí tréneri soft skills, osobnostného rozvoja - Kouči s ambíciou viesť rozvojové programy Dočasne, z dôvodu prijatých opatrení s ohľadom na koronavírus COVID - 19, tento tréning vediem len INDIVIDUÁLNE, aby bolo možné stretnutie uskutočniť a trénovať Vás osobne. Teda Len Vy a ja ako lektorka (spýtajte sa na vlastný termín)

Miesto konania

ESPIRAL, s.r.o, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007