Múdrosť skrytá v emóciách

O kurze

Ako sa cítite práve v tejto chvíli? Ako presne si to dokážete pomenovať a až kedy si to dokážete uvedomiť? Akého génia v sebe ukrýva emočný svet, ktorý nemá deliacu čiaru medzi pozitívnym a negatívnym? Čo ak sú Vaše emócie expertom na Váš život a Vy sa môžete stať expertom na svoje emócie? Čo ak by ste sa naučili im naslúchať a vniesli tak celistvosť a empatiu do našich životov? Emócie zabezpečujú tok nášho života, plynulý presun z momentu na moment. Sú tiež akýmsi svedkom nášho života, pretože vďaka nim sa vieme vrátiť do histórie a pocítiť, aké to pre nás bolo, zhodnotiť si to. Sú držiteľmi a poslami pravdy. Bez nich by sme len veľmi ťažko dokázali priradiť význam a hodnotu tomu, čo zažívame. Boli by sme zberačmi dát. Napriek tomu sa máme často tendenciu zachovať racionálne a ignorovať tak ich genialitu. Naša kultúra nás neučí ako si ich ctiť a naslúchať im. Účí nás nad nimi vyhrávať, a to prostredníctvom selekcie na pozitívne a negatívne. Následkom toho sa potom naháňame za šťastím v domnení, že je to protiklad nechcenej hanby, strachu, paniky, úzkosti, hnevu, nenávisti, závisti, žiarlivosti…, všetkého, čo si radi skrývame pod stres, nešťastie a zlo. Ako by sa dal popísať prínos pre Vás? Po nadobudnutí týchto vedomostí a zručností dostane Váš život vznešenejšiu podobu. Nebudete viac bábka vlečená emóciami. Vaše (nechcené) emócie nebudú problémom, ktorý Vás vyhadzuje z rovnováhy, za ktorý sa treba hanbiť, ktorého sa treba nutne zbaviť a to všetko v úpornej snahe za (chceným) šťastím. Vaše emócie sa stanú Vašimi spoľahlivými partnermi, ktorých pravdivosť Vás bude na ceste životom sprevádzať a pomáhať v momentoch rozhodovania. Workshop s názvom Múdrosť skrytá v emóciách je zameraný na rozvoj našej emociálnej uvedomelosti a spriatelenie sa so všetkými našimi emóciami. Naučíme sa základné empatické techniky, ktoré k tomuto rozvoju značne prispievajú. Predstavíme si 4 základné skupiny emócií a ich predstaviteľov (strach, smútok, hnev, šťastie) a ich poslanie a účel. Pomenujeme si štyri kľúčové presvedčenia, ktorými nám naša intelektuálna inteligencia bráni v prijatí darov emócií. Prakticky si ukážeme, ako zakomponovať tento prístup do životných situácií a vytvoriť tak pomyselný most medzi myslením a cítením. Tento prístup vychádza z modelu DEI (Dynamic Emotional Integration), ktorého autorkou je Karla McLaren, M. Ed., americká autorka kníh, výskumníčka v oblasti spoločenských vied a priekopníčka empatie.
access_time Dĺžka: 3 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 10
event_note Začiatok kurzu: 27.10.2021 18:00
event_note Koniec kurzu: 27.10.2021 20:30

Osnova kurzu

check Popis modelu DEI a v rámci neho dary a úloha Strahu, Smútku, Hnevu a Šťastia
check Ukážka a nácvik vybraných empatických techník
check Využitie prístupu v životných situáciách
check Priestor pre otázky a interakciu
check Písomné zhrnutie vo formáte pdf pre účastníkov (poslané emailom po skončení workshopu)

Lektor je Ivana Mózerová

>

Radar a cit pre skryté úmysly, chýbajúce slová a nevyjadrené emócie, ktoré prispievajú k zmätkom a často smerujú k medziľudským konfliktom, ma viedol cez Základný mediačný výcvik v Prahe, štúdium Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication by M.Rosenberg), štúdium nedefenzívnej komunikácie (Powerful Non-defensive Communication by S. Ellison) až k empatickému prístupu k emóciám (DEI - Dynamic Emotional Integration by Karla McLaren). Pomáham ľuďom spriateliť sa s emóciami a čerpať z múdrosti, ktorú v sebe nesú. Naše emócie nie sú vždy podĺa našich predstáv, no sú vždy pravdivé. Našou úlohou ako partnera emócií je ich pocítiť, pomenovať, položiť im správne otázky. Týmto spôsobom prizveme do ríše citov aj náš rozum, namiesto toho, aby sme ho staviali do protipólu či do dominancie. Tvorí sa tak dialóg medzi myslením a cítením na ceste smerom k celistvosti.

Pre koho je kurz určený?

Workshop je určený pre každého, kto došiel do bodu poznania, že zmena k lepšiemu má korene v uvedomelosti a začína sa prácou na sebe samom. Pre každého, kto chce viac porozumieť sebe, priblížiť sa k svojmu autentickému Ja a následne dokázať lepšie pochopiť druhých. Pre každého, pre koho sú dôležité medziľudské vzťahy založené na vzájomnom porozumení a empatii.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007